Digitalenter rekrutterer digitale ledere
Norsk English

Rekruttering gjennom diskré søk (hodejakt)

Diskré søk er en lukket og diskré rekrutteringsprosess hvor Digitalenter utfører en målrettet hodejakt for å identifisere, attrahere og motivere relevante kandidater. Metoden er overlegen hvis du har:

 • ambisjoner om å tiltrekke seg de aller dyktigste talentene
 • evne til å tilby konkurransedyktige betingelser
 • behov for diskresjon rundt et lederbytte i din organisasjon

En dyktig kandidat som ikke er på aktiv utkikk etter ny jobb, har en lav sannsynlighet for å oppdage en utlysning, fatte interesse og faktisk søke. Digitalenter kan utøve større påvirkning gjennom aktiv men diskré oppsøkende kontakt. På forhånd evaluerer vi kandidatens bakgrunn, kvalifikasjoner og omdømme.

Digitalenter kan tilby diskré søk til fast pris. Vi delegerer aldri arbeidet med diskré søk til uerfarne researchere uten fagkompetanse, noe som er vanlig praksis ellers i rekrutteringsbransjen.

Rekruttering gjennom åpne utlysinger av ledige stillinger

Åpne utlysinger innebærer at jobbsøkere tiltrekkes gjennom kunngjøring av ledig stilling på jobbmarkedet. Denne metoden passer best hvis du:

 • må etterleve krav om utlysning av den ledige stillingen
 • ikke har behov for diskresjon rundt et lederbytte i din organisasjon
 • har intern kapasitet og kompetanse til å selv gjøre deler av rekrutteringsprosessen
 • har et stramt rekrutteringsbudsjett eller utfordringer med å tilby konkurransedyktige betingelser

Digitalenter tilbyr åpne utlysninger til fast pris basert på et forhåndsavtalt omfang hvor vi kan ta ansvar for hele eller deler av rekrutteringsprosessen, for eksempel kravspesifikasjon og lederutvelgelse.

Digitalenter anbefaler ikke en kombinasjon av diskré søk og åpen utlysning fordi sistnevnte undergraver styrken ved førstnevnte. Vi vil imidlertid oppsøke aktive jobbsøkere i vårt nettverk.

Faglig bistand til deler av en rekrutteringsprosess

Ved rekruttering av digitale ledere kan det oppstå uforutsette behov for ekstern bistand med faglig tyngde. I slike situasjoner kan Digitalenter yte bistand til oppdragsgivere som selv tar hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av en prosess. Slik bistand kan ytes i utvalgte deler, for eksempel:

 • gjennomgang og kvalitetssikring av kravspesifikasjon og stillingsutlysning
 • screening av søknader og CV-er
 • gjennomføring av intervjuer med fokus på faglige kvalifikasjoner
 • sluttvurdering av enkeltkandidat opp mot en definert stilling
 • bakgrunnssjekk av kandidater og referansesamtaler
 • drøfting og sparring underveis i hele eller deler av en prosess

Digitalenter tilbyr fleksibel rekrutteringsbistand basert på tilgjengelighet og fakturerer slik bistand etter medgått tid og eventuelle utlegg.

Ledelsesrådgiving og lederutvikling innen digitalisering og IT-ledelse

Mange virksomheter iverksetter rekruttering for tidlig. I stedet burde man stoppet opp og revurdert strategien rundt digitalisering og IT før man går videre. Når målet er tydelig, kan målrettet leder- og kompetanseutvikling representere et bedre alternativ.

Digitalenter tilbyr rådgivingstjenester innen digitalisering og IT-ledelse:

 • utvikling av strategier og operasjonelle handlingsplaner for digitalisering og IT
 • målrettet lederutvikling og kompetanseheving basert på behovene i din virksomhet
 • analyse av årsaksforhold og anbefaling av korrektive grep ved kritiske situasjoner eller kriser i prosjekter, programmer, avdelinger eller leverandørrelasjoner

Vi tilbyr strategisk ledelsesrådgiving til virksomhetsledere og IT-ledere uavhengig av rekrutteringsoppdrag. Normalt vil vi tilby slike tjenester til fast pris ut fra avtalt omfang.

Innleie av digitale ledere på deltids- eller interimbasis

Små og mellomstore virksomheter har sjelden stort nok behov til å ansette en digital leder, herunder IT-leder, på fulltid. Digitalenter tilbyr innleie av dyktige digitale ledere på deltid for kortere eller lengre perioder. Vi formidler "management for hire"-ressurser som settes i direkte kontraktsmessig relasjon til oppdragsgiver.

Andre ganger oppstår det akutte situasjoner som gjør at en lederrolle må bekles midlertidig. En interimleder vil på kort varsel kunne ta over ansvaret for den daglige driften og sikre stabile tjenesteleveranser inntil en permanent løsning er på plass. Gjennom vårt nettverk kan Digitalenter formidle dyktige digitale interimledere på meget kort tid.

Digitalenter krever et éngangsbeløp for selve formidlingen av ressurser men opererer ikke som et fordyrende mellomledd uten verdiøkende bidrag underveis i et oppdrag, som er vanlig praksis blant bemanningsbyråer.