Digitalenter rekrutterer digitale ledere
Norsk English

Om Digitalenter AS

Digitalenter hjelper virksomheter med å rekruttere dyktige ledere til digitalisering og IT. Vårt hovedfokus er lederstillinger med kvalifikasjonskrav i skjæringspunktet mellom den forretningsorienterte digitaliseringsdirektøren (CDO) og den teknologikyndige IT-direktøren (CIO). Vi kaller dem digitale ledere men de først og fremst talentfulle mennesker som bygger bro mellom forretning og teknologi. Rune Toalango Johannesen

Rune Toalango Johannesen Selskapet drives av Rune Toalango Johannesen, som har over 20 års erfaring fra IT-bransjen, både fra kunde- og leverandørsiden. Han har blant annet vært IT-direktør i et internasjonalt konsern og drevet ledelsesrådgivning innen strategi, digitalisering og IT-ledelse som konsulent hos The Boston Consulting Group og Gartner. Johannesen er utdannet innen forretnings- og IT-ledelse og innehar en MBA fra INSEAD i Frankrike samt en mastergrad innen IT-ledelse fra University of Sunderland i England.

I motsetning til tradisjonelle rekrutteringsbyråer, fokuserer Digitalenter utelukkende på lederstillinger innen digitalisering og IT. Vi rendyrker denne nisjen og jobber primært med oppdragsgivere på kundesiden av IT-leverandørindustrien.

Ved behov benytter Digitalenter innleid faglig og administrativ ekspertise for gjennomføring av oppdrag. I vårt nettverk inngår blant annet spesialister innen personlighetstesting, bakgrunnssjekk og juss.