Digitalenter rekrutterer digitale ledere
Norsk English

Digitalisering og IT-ledelse

Digitalenter er spesialisert på å rekruttere ledere til digitalisering og IT. I Norge er vi alene om å rendyrke rekruttering av digitale ledere. Dette gjør oss unike.

Kloke valg av digitale ledere krever faglig tyngde der generalister kommer til kort. Spisskompetanse Med vår spisskompetanse og operative erfaring fra digitalisering og IT-ledelse, kan vi kritisk evaluere både behovene til våre kunder og kompetansen til kandidater.

Velg en rekrutteringspartner med dyp forankring i fagområdet du rekrutterer til!

Bredt tilfang av kandidater

Rekrutterere unngår søk etter kandidater blant ansatte hos egne kunder. Ved å velge en liten og spesialisert aktør som Digitalenter, Uavhengighet unngås en betydelig innsnevring av kandidattilfanget.

Vår spesialisering, uavhengighet i jobbmarkedet og store nettverk fra operativ bransjeerfaring sikrer våre kunder et bredt tilfang av relevante kandidater, også uten utlysing.

Uavhengighet, integritet og diskresjon er vårt løfte og forretningsgrunnlag.

Vår signatur styrker ditt omdømme

Rekrutteringsbransjen har i åresvis tiltrukket seg berettiget skepsis. Vi tenker annerledes og utfører våre oppdrag med størst mulig omtanke for omdømmet til våre kunder. Kort oppsummert, vi setter kvalitet over kvantitet.

Digitalenter tilstreber veloverveide valg og gode prosesser. Ekspertise, ryddighet, struktur og god kommunikasjon er signaturen som styrker ditt omdømme når vi påtar oss rollen som din ambassadør.

Signatur